C Hoikka Huomautti keltainen Suljettu Loslandifen Kengät Nahka Pumput Korkokengät Naisten Toe qnzHS

Read this article in English Kuuntele artikkeli suomeksi Lopeta kuuntelu

Toe C keltainen Huomautti Pumput Suljettu Naisten Nahka Kengät Hoikka Loslandifen Korkokengät Suljettu Kengät Pumput keltainen C Korkokengät Hoikka Naisten Loslandifen Toe Huomautti Nahka Valtiontukisäännöissä kielletään tuet, jotka ”suosivat jotakin yritystä tai tuotannonalaa”. Valikoivat tukitoimenpiteet ovat siis kiellettyjä.

Valikoiva toimenpide vaikuttaa yrityksen ja sen kilpailijoiden väliseen tasapainoon. Valikoivuus erottaa valtiontukitoimenpiteen nk. yleisistä toimenpiteistä. Jos yleisesti sovellettavat säännöt astuvat automaattisesti voimaan kaikille yrityksille, esimerkiksi yritysverokannan tai sosiaaliturvamaksujen yleinen alennus, kyseessä ei ole tuki, vaikka hyöty kohdentuisi erisuuruisena erikokoisille tai eri toimialoilla toimiville yrityksille. Sen sijaan toimenpide on valikoiva silloin, kun sitä ei sovelleta kaikkiin taloudellisiin toimijoihin. Esimerkiksi toimenpiteet, joita sovelletaan vain pankkialaan, ovat valikoivia, koska ne eivät hyödytä muita talouden aloja.Valikoivuus voi olla myös maantieteellistä tai yrityksen koosta riippuvaa. Esimerkiksi tietyllä alueella sijaitsevien yritysten väliaikainen verohuojennus on kiellettyä. Siten kaikki sellaiset julkiset toimenpiteet, joita ei voida pitää yleisenä vero- tai talouspoliittisena toimenpiteenä, ovat sääntöjenvastaisia valtiontukia. Suurin osa toimenpiteistä on lähemmässä tarkastelussa valikoivia jollain tavalla.

Lakiasiantuntijamme

Kristo Ristimäki

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 605

Toimin Fondialla pääasiallisesti oikeudenkäyntijuristina. Vahvimmillani olen kauppa-, vahingonkorvaus-, sopimus- ja työoikeudellisten juttujen sekä julkisten hankintojen parissa.

Suljettu keltainen Kengät Toe Hoikka C Pumput Loslandifen Korkokengät Nahka Naisten Huomautti Satu Relander

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 440

Hoidan asiakasyritystemme lakiasioita monialaisesti, mutta erityisosaamiseni on yhtiö- ja sopimusoikeuden sekä yritysjärjestelyiden saralla.

Tikari Fuksia Kengät Maguidern Pyöreä 5 Tuumaa Juhlamekko Luistaa Naisten Kiiltonahkaa Korkokengät Seksikäs Pumput Kärki 7nqSxX6Oqw
C Hoikka Huomautti keltainen Suljettu Loslandifen Kengät Nahka Pumput Korkokengät Naisten Toe qnzHS