Kengät Pumput Osapuoli Kiinteä Lila Korkokenkiä Aooar Naisten Pu qfw7OInX

Read this article in English Kuuntele artikkeli suomeksi Lopeta kuuntelu

Osapuoli Naisten Pumput Kengät Korkokenkiä Lila Kiinteä Pu Aooar Kiinteä Lila Aooar Osapuoli Pumput Kengät Korkokenkiä Naisten Pu Valtiontukisäännöissä kielletään tuet, jotka ”suosivat jotakin yritystä tai tuotannonalaa”. Valikoivat tukitoimenpiteet ovat siis kiellettyjä.

Valikoiva toimenpide vaikuttaa yrityksen ja sen kilpailijoiden väliseen tasapainoon. Valikoivuus erottaa valtiontukitoimenpiteen nk. yleisistä toimenpiteistä. Jos yleisesti sovellettavat säännöt astuvat automaattisesti voimaan kaikille yrityksille, esimerkiksi yritysverokannan tai sosiaaliturvamaksujen yleinen alennus, kyseessä ei ole tuki, vaikka hyöty kohdentuisi erisuuruisena erikokoisille tai eri toimialoilla toimiville yrityksille. Sen sijaan toimenpide on valikoiva silloin, kun sitä ei sovelleta kaikkiin taloudellisiin toimijoihin. Esimerkiksi toimenpiteet, joita sovelletaan vain pankkialaan, ovat valikoivia, koska ne eivät hyödytä muita talouden aloja.Valikoivuus voi olla myös maantieteellistä tai yrityksen koosta riippuvaa. Esimerkiksi tietyllä alueella sijaitsevien yritysten väliaikainen verohuojennus on kiellettyä. Siten kaikki sellaiset julkiset toimenpiteet, joita ei voida pitää yleisenä vero- tai talouspoliittisena toimenpiteenä, ovat sääntöjenvastaisia valtiontukia. Suurin osa toimenpiteistä on lähemmässä tarkastelussa valikoivia jollain tavalla.

Lakiasiantuntijamme

Kristo Ristimäki

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 605

Toimin Fondialla pääasiallisesti oikeudenkäyntijuristina. Vahvimmillani olen kauppa-, vahingonkorvaus-, sopimus- ja työoikeudellisten juttujen sekä julkisten hankintojen parissa.

Lila Aooar Pu Pumput Kengät Naisten Korkokenkiä Kiinteä Osapuoli Satu Relander

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 440

Hoidan asiakasyritystemme lakiasioita monialaisesti, mutta erityisosaamiseni on yhtiö- ja sopimusoikeuden sekä yritysjärjestelyiden saralla.

Pumput Tikari Nude Nansay Taivas Suurikokoinen Kiinteitä Naisten Puolue Kengät Hyvät Korkokengät Teräväkärkiset qpCwUSan
Kengät Pumput Osapuoli Kiinteä Lila Korkokenkiä Aooar Naisten Pu qfw7OInX Kengät Pumput Osapuoli Kiinteä Lila Korkokenkiä Aooar Naisten Pu qfw7OInX Kengät Pumput Osapuoli Kiinteä Lila Korkokenkiä Aooar Naisten Pu qfw7OInX Kengät Pumput Osapuoli Kiinteä Lila Korkokenkiä Aooar Naisten Pu qfw7OInX Kengät Pumput Osapuoli Kiinteä Lila Korkokenkiä Aooar Naisten Pu qfw7OInX Kengät Pumput Osapuoli Kiinteä Lila Korkokenkiä Aooar Naisten Pu qfw7OInX