Prom Edessä Pumput Saappaat Kovertaa Korkokenkiä Naisten Nauhat Musta Xiuwu fCqwX1x Siirtolaiset ja pakolaiset Euroopassa

Korkokenkiä Juhlakengät Sininen Sammitop Kukka Pumppuja 12cm T Kengät Teräväkärkiset hihna Korkokengät Naisten qA4wRtAa

Jotta ihmisoikeusloukkauksia voitaisiin ratkoa, kaikilla toimijoilla tulisi olla tasapuoliset mahdollisuudet osallistua keskusteluun, kirjoittaa Niina Meriläinen.
Siirtolaisia saapumassa Kosin saarelle Kreikkaan. (Kuva: Christopher Jahn/IFRC / cc 2.0)

Kaikista asioista, mistä pitäisi keskustella, ei keskustella. Ja kun keskustellaan, se tehdään eri termein ja valikoivasti portinvartijoiden johdolla. Tämä todellisuus pätee myös ajankohtaiseen kansainväliseen keskusteluun pakolaisuudesta ja ihmisoikeuksista. Jotta voisimme ymmärtää tämänhetkistä keskustelukulttuuria, julkisen keskustelun ja päätöksenteon mekanismeja sekä valikoivaa luonnetta on avattava. Kaikista asioista ei voida keskustella samanaikaisesti. Yhteiskunnan äänekkäimmät ja vaikutusvaltaisimmat toimijat pyrkivät määrittelemään julkisen keskustelun ja poliittisen päätöksenteon kulun myös ihmisoikeuskysymyksissä. Poliittiseen päätöksentekoon ja ruohonjuuritason asenneilmapiiriin vaikuttavat kehystäminen ja toimijoiden välinen valtapeli.

Laiton siirtolainen vai paperiton turvapaikanhakija? Julkisessa ja poliittisessa keskustelussa käytetään valikoivaa kehystämistä. Tällöin asioille, tapahtumille ja toimijoille luodaan konteksti sekä syy-seuraussuhteet. Käytännössä asioita, tapahtumia ja toimijoita tarkastellaan määrätystä tulokulmasta ja niistä keskustellaan tarkoituksella eri termein. Kaikki toimijat kehystävät. Toimijat, kuten kansalaisjärjestöt, hallitukset, voittoa tavoittelevat yritykset, kansainväliset organisaatiot YK ja EU sekä yksittäiset poliitikot ja ihmiset tekevät samanaikaisia strategisia valintoja kehystämisessä ja luovat erilaisia syyseuraussuhteita asioiden, tapahtumien ja toimijoiden välille. Toimijat myös reagoivat ja ennakoivat toisten toimijoiden valintoja julkisessa keskustelussa ja poliittisessa päätöksenteossa.

Ihmisoikeudet nähdään tärkeinä ja universaaleina. Todellisuudessa kehystämisellä sekä vallankäytöllä vaikutetaan siihen, miten keskustellaan sekä kenen ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja kenen ei. Jotta ihmisoikeusasioista keskusteltaisiin ja tehtäisiin niitä parantavia päätöksiä, asiat on ensiksi otettava keskusteluun. Aiheista sekä syy-seuraussuhteista on löydyttävä toimijoiden välillä konsensus. Todellisuudessa keskustelujen ja päätöksenteon aikana konsensus ei välttämättä ole kaikkien toimijoiden päämäärä.

"Osa toimijoista pyritään hiljentämään tietoisesti luomalla uhkakuvia ja asettamalla eri ihmisryhmiä toisiaan vasten."

Kehystäminen on olennainen osa keskusteluja, mutta se on myös vallankäytön väline. Kaikilla toimijoilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia osallistua keskusteluun. Toiset toimijat ovat uskottavia, vaikutusvaltaisia ja legitiimejä portinvartijoita. Nämä toimijat pystyvät määrittelemään ketkä otetaan mukaan keskusteluihin ja mistä sekä miten keskustellaan.

Tämänhetkisessä pakolaiskeskustelussa ja päätöksenteossa vaihtoehtoiset näkökulmat ja jopa uudet ratkaisumallit voivat jäädä huomiotta. Portinvartijat saavat määritellä keskustelun ja päätöksenteon kulttuurin useilla eri areenoilla samanaikaisesti. Osa toimijoista pyritään hiljentämään tietoisesti luomalla uhkakuvia ja asettamalla eri ihmisryhmiä toisiaan vasten. Tämä on vallankäyttöä ja oman tilan suojelua. Tästä johtuen uudet näkökulmat voivat puuttua keskusteluista ja päätöksenteosta kokonaan. Näin toimijat vahvistavat valtasuhteita. Tällä puolestaan vaikutetaan siihen, miten ihmisoikeudet ja normit määritellään ja kenen ihmisoikeuksia vahvistetaan lailla kansainvälisesti.

Miksi pakolaistilanteeseen ei löydetä ratkaisua? Miksi kasvavan pakolaisuuden syihin ei puututa ja ymmärretä syviä globaaleja syy-seuraussuhteita? Maailmassa on lukematon määrä laajoja ihmisoikeusasioita, joihin olisi puututtava heti. Toimijat eivät kuitenkaan pysty tai halua keskustella ja tehdä päätöksiä kaikista asioista. Toimijat eivät ota kantaa tai käsittele asioita, joihin heillä ei ole taloudellista motivaatiota tai joita he eivät näe tärkeinä juuri omien tavoitteidensa tai uskomusten kannalta. Koska toimijoiden kyky ja poliittisen koneiston mahdollisuudet ovat rajallisia, vain osa asioista otetaan laajempaan julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Tämä tekee julkisesta keskustelusta ja päätöksenteosta dynaamista ja monimutkaista.

Kaikkien ääni ei voi kuulua tässä maailmassa. Jotta ihmisoikeusloukkauksiin voitaisiin luoda tosimaailman ratkaisuja, kaikilla toimijoilla tulisi olla tasapuoliset mahdollisuudet osallistua keskusteluun. Myös vastapuolelle on annettava mahdollisuus osallistua keskusteluun ja päätöksentekoon perustelluin argumentein. Ihmisoikeuksista keskustelu ja päätöksenteko eivät saa olla vain legitiimien portinvartijoiden yksinoikeus.

Ihmisillä on hätä juuri nyt. Kuitenkin poliittisia päätöksiä, kuten normien ja lakien säätämistä, edeltää aina pitkä kehystämisen prosessi, jossa valtasuhteilla on keskeinen osa lopputuloksen kannalta. Jotta julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon vaikuttavia toimijoiden motiiveja ja todellisia tavoitteita voitaisiin läpinäkyvästi arvioida, on ymmärrettävä prosessin valikoiva luonne. Siksi on keskityttävä kehystämiseen ja valtasuhteisiin. Nykyisessä keskustelukulttuurissa tämä on suuri haaste. Kaikki toimijat tarvitsevat valtaa. Asioiden saaminen laajaan julkiseen keskusteluun ja poliittiseen päätöksentekoon ei ole kivetty pelkästään hyvillä aikomuksilla. Kun tämä todellisuus on avoimesti ymmärretty, voidaan keskittyä olennaiseen, ihmisten auttamiseen.

Kirjoittaja on filosofian tohtori, joka tutkii ihmisoikeuksia ja yhteiskunnan valtasuhteita.

NäkökulmaSuljetun Pumput Fbudd013393 Allhqfashion Korkokenkiä kengät Ympäri Naisten Toe Solid Vaaleanpunainen EqrqYS8Siirtolaiset ja pakolaiset Euroopassa Tossut Alusta Korkokenkiä Stiletto Sandaalit Naisten Tyyli Juhlamekko Cxks Luistaa Kesän ROzFw7pakolaisetsiirtolaisuus

Lue myös

hihna Teräväkärkiset Kengät Korkokengät Sammitop 12cm Kukka Juhlakengät Korkokenkiä Naisten Sininen T Pumppuja

Kreikan saarilla elää tuhansia siirtolaislapsia ala-arvoisissa olosuhteissa – Osa on yrittänyt jopa itsemurhaa

Yli 7 000 turvapaikanhakija- ja siirtolaislasta on saapunut tänä vuonna Kreikan saarille. Unicef vaatii, että EU-maat alkavat ottaa nopeasti vastaan heitä ja heidän perheitään. ”Tämä on paitsi häpeällistä myös lyhytnäköistä”, toteaa Suomen UNICEFin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki.

Kysely: Eurooppalaiset toivottavat yhä pakolaiset tervetulleiksi – Unkarilaiset ja puolalaiset nihkeimpiä

Kymmenessä EU-maassa tehdyn tutkimuksen mukaan useimmat kansalaiset kannattavat pakolaisten vastaanottoa mutta eivät hyväksy tapaa, jolla EU on hoitanut pakolaiskysymystä.
Pumput Nainen Pu Suppea Koko 34 Valkoinen 43 Nahka Naisten Hyvät Gome Kengät Häät Neliön Korkokenkiä z Luistaa Teräväkärkiset HCqvw7E

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.

Korkokengät Korkokenkiä Naisten Sammitop Juhlakengät Sininen 12cm T Teräväkärkiset hihna Kukka Kengät Pumppuja