kengät Suljetun Pitsi Toe Allhqfashion Pu Naisten Solid Korkokengät Valkoinen Pumput Pyöreän fqwTA

Read this article in English Kuuntele artikkeli suomeksi Lopeta kuuntelu

Pitsi Pu Toe Suljetun Valkoinen Allhqfashion Solid Pumput Pyöreän Naisten Korkokengät kengät Pumput Pyöreän Pu Korkokengät Solid Valkoinen Pitsi Toe Naisten kengät Suljetun Allhqfashion Valtiontukisäännöissä kielletään tuet, jotka ”suosivat jotakin yritystä tai tuotannonalaa”. Valikoivat tukitoimenpiteet ovat siis kiellettyjä.

Valikoiva toimenpide vaikuttaa yrityksen ja sen kilpailijoiden väliseen tasapainoon. Valikoivuus erottaa valtiontukitoimenpiteen nk. yleisistä toimenpiteistä. Jos yleisesti sovellettavat säännöt astuvat automaattisesti voimaan kaikille yrityksille, esimerkiksi yritysverokannan tai sosiaaliturvamaksujen yleinen alennus, kyseessä ei ole tuki, vaikka hyöty kohdentuisi erisuuruisena erikokoisille tai eri toimialoilla toimiville yrityksille. Sen sijaan toimenpide on valikoiva silloin, kun sitä ei sovelleta kaikkiin taloudellisiin toimijoihin. Esimerkiksi toimenpiteet, joita sovelletaan vain pankkialaan, ovat valikoivia, koska ne eivät hyödytä muita talouden aloja.Valikoivuus voi olla myös maantieteellistä tai yrityksen koosta riippuvaa. Esimerkiksi tietyllä alueella sijaitsevien yritysten väliaikainen verohuojennus on kiellettyä. Siten kaikki sellaiset julkiset toimenpiteet, joita ei voida pitää yleisenä vero- tai talouspoliittisena toimenpiteenä, ovat sääntöjenvastaisia valtiontukia. Suurin osa toimenpiteistä on lähemmässä tarkastelussa valikoivia jollain tavalla.

Lakiasiantuntijamme

Kristo Ristimäki

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 605

Toimin Fondialla pääasiallisesti oikeudenkäyntijuristina. Vahvimmillani olen kauppa-, vahingonkorvaus-, sopimus- ja työoikeudellisten juttujen sekä julkisten hankintojen parissa.

Allhqfashion Naisten Pyöreän Suljetun Solid kengät Pumput Pitsi Valkoinen Toe Pu Korkokengät Satu Relander

Senior Legal Counsel

+358 20 7205 440

Hoidan asiakasyritystemme lakiasioita monialaisesti, mutta erityisosaamiseni on yhtiö- ja sopimusoikeuden sekä yritysjärjestelyiden saralla.

Laivasto Suoritus On Naisten Nippu the go Kaupungin Skechers Talvi 8Zzgwz
kengät Suljetun Pitsi Toe Allhqfashion Pu Naisten Solid Korkokengät Valkoinen Pumput Pyöreän fqwTA kengät Suljetun Pitsi Toe Allhqfashion Pu Naisten Solid Korkokengät Valkoinen Pumput Pyöreän fqwTA kengät Suljetun Pitsi Toe Allhqfashion Pu Naisten Solid Korkokengät Valkoinen Pumput Pyöreän fqwTA